Beroepsvereniging

Als therapeut ben ik aangesloten bij:

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd.
De VBAG zet zich in om de Complementaire Geneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zij zoeken daartoe actief het overleg met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen. Een therapeut die aangesloten is bij de VBAG, voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen, denk daarbij aan opleiding (hbo niveau), bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed of belofte, praktijkvoering (en -vaardigheid), patiëntencontact en een aantal verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.
In contact met mijn patiënten / cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht en tuchtregeling van de VBAG / RBCZ / TCZ.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de VBAG www.vbag.nl en TCZ ©www.tcz.nu

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


WKKGZ

Vanaf† juli 2016 heeft de overheid de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, de Wkkgz, in het leven geroepen. Deze wet regelt, wat de overheid als "goede zorg" heeft vastgelegd. Tevens staat er omschreven hoe klachten en†geschillen, door cliënten, moeten worden aangepakt. Ook ik als therapeut dien mij hieraan te houden. Dit is geregeld in de Wkkgz: regels voor aanbieders Complementaire / Alternatieve zorg. Wat deze wet precies voor u als cliŽnt inhoudt kunt u terugvinden, via de site www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten.

 

Carla's Praktijk voor Energetische Geneeswijze - Tel: 077 - 373 65 87