Consulten

Eerste consult:
Het eerste consult bestaat uit een uitgebreide anamnese zodat ik een volledig beeld krijg van uw klachten.
Omdat we nu eenmaal niet alleen uit een lichaam bestaan richt ik me ook op het emotionele en het psychische gedeelte.

Consulten

Daarna vindt de diagnose plaats waarna ik uitleg geef aan welke klacht(en) en/of aandachtspunten we gaan werken. Tijdens het diagnosticeren en de aansluitende behandeling stel ik me in op het welbevinden van de patiënt en maak gebruik van mijn paranormale gaven. De informatie die ik op deze wijze ontvang, is eventueel ter aanvulling op de anamnese. Tijdens het eerste consult ervaart u hoe het voelt om een energetische behandeling te ondergaan.
Het eerste consult neemt ca. 90 minuten in beslag.

Er worden 8 basis behandelingen gepland. Waarna evaluatie volgt. Bij klachten die al geruime tijd aanwezig zijn of bij chronische klachten zijn meerdere behandelingen nodig. Tevens varieert het aantal behandelingen per patiënt en per klacht.

Vervolg consult:
Een vervolg consult bestaat uit een kort gesprek waarin u uw ervaringen en of veranderingen verteld die ontstaan zijn na de voorgaande behandeling. Daarna volgt de behandeling.
Een vervolg consult duurt ca. 30 minuten.

Carla's Praktijk voor Energetische Geneeswijze - Tel: 077 - 373 65 87